Lomensko | FotoStoryAS

FotostoryAS

Menu

Rok som začal opäť poľovnícky a to prijatím niekolkomesačnej pozvánky na naháňku na Vsetínsko. Množstvo čerstvého snehu, ktorý pribúdal už cestou opäť sľuboval zaujímavý deň v spoločnosti staronových priateľov z tejto lokality. Čas bol neúprosný ako i terén, ktorý v tlaku honci zvládali statočne a odhodlane. Výborná organizácia i napriek rozsiahlej lokality, mala za následok, že všetci sme sa mohli stretnúť na spoločnej leči, kde panovala skvelá nálada až do neskorých večerných hodín. Chcel by som poďakovať za pozvanie Michal Koudelka, celému MS Hrubá Jedľa, http://www.zlinsky-sakal.cz/ a hosťom za tolerovanie mojich foto-cvakov, dodržanie bezpečnostných zásad a v neposlednom rade za príjemne strávený deň v kruhu priateľov.