Huntin day in Slovakia III. | FotoStoryAS

FotostoryAS

Menu
Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Jak to bylo za Covidu? https://www.jinedimenze.netStáhněte si zdarma knihu spisovatele Petra Matějčka: COVIDO-TYRANIE: výpověď doby (2020, 2021)

Hunting in Slovak II.

Opätovné pozvanie priateľov do revíru, kde som pred pár dňami travil čas s priateľmi. Poľovačka prebiehala na juhozápadnom Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny, na ľavom brežnom vale rieky Váh.

Po zahájení, inštrukcií a v neposlednom rade i pokynov ohľadne bezpečnosti v podaní PaedDr. Imrich Šuba, PhD., nám nič nebránilo vytvoriť spomienkový deň pre psovodov, poľovníkov, študentov a honcov.

Magické miesto januárovej zimnej bielej poľovačky vytváralo prijemnú atmosféru všetkým zúčastneným. Dúfam, že sa atmosféra prenesená do fotografií aspoň priblíži k znovu oživeným spomienkam (ne)poľovníkov a celému organizačnému teamu.  Poľovačky, spoločné akcie, sú udalosťami patriace do národného dedičstva a mali by byť sviatkom každého poľovníka, loveckého kynológa a priateľa poľovníctva. Je to možnosť priateľsky sa stretnúť a v prvom rade si uctiť zver.

Ochraňujte originalitu tradícií, výnimočnosť prírodného dedičstva a priateľstvá či už staré alebo nové.

Chcel by som poďakovať celému (ne)kynologickému teamu, ako i celému vedeniu poľovačky na čele s PaedDr. Imrichom Šubom, PhD a Karolom Éles RsDr. za prijemné privítanie. 

Lovu Zdar. 

Dúfam, že i vďaka fotografiám budete spomínať na výnimočný deň medzi priateľmi z poľovníckej spoločnosti. Lovu Zdar

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah