Hunting day in Slovakia | FotoStoryAS

FotostoryAS

Menu
Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
HRNECKY.CZhttps://www.hrnecky.czKeramika do kuchyně i do zahrady. Kvašáky, hrnečky, sošky vodníků. Majolika. Keramické kurzy.

Lovecký deň /SLOVENSKO/

Ako každý rok poľovnej sezóny aj tento rok som prijal pozvanie na poľovačku do revíru, kde som vyrastal. Poľovný revír Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob o rozlohe 1926 ha sa nachádza na hranici severného výbežku Podunajskej roviny najjužnejšej časti Trnavskej pahorkatiny. Východne sa nachádza časť Podunajskej roviny, ktorá sa pre množstvo vodných tokov nazýva Uľanská mokraď.

Revírom pretekajú dva toky a vďaka vodným plochám, ktoré zaberajú bezmála 36 ha, je v tejto lokalite bohatý výskyt vodného vtáctva a to najviac divá kačica. V revíri je bohaté množstvo prírodných biokoridorov, pozostatkov lužného lesa a súvislého lesného porastu a to takmer 32 ha lesnej plochy. Vďaka tomu sa tu nachádzajú zástupcovia srnčej zveri, čiernej zveri, zajacov, lovného vtáctva a prirodzených predátorov ako líška, kuna. Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob je už tretí rok hlavná základňa projektu Wo-Do (WOrkshop DOg), ktorý prebehne vždy na začiatku leta. Poľovný deň, sme začali uctením si pamiatky na kolegyňu poľovníčku a kynologičku. Po minulé roky mi šťastie ohľadom počasia prialo, tentokrát to bola riadna výzva, ranná hmla a sychravé počasie s absenciou slnka s teplotami okolo 0° C. Vrtoch počasia však vôbec neprekážal výbornej nálade, ako i správnej loveckej atmosfére...

 

Úvod patril ako býva zvykom organizačným a bezpečnostným informáciám. Celá poľovačka v mojej domovine bola úspešná a som veľmi rád, že som sa opäť stretol s priateľmi. Poľovnícky deň sme zakončili poctou ulovenej zveri a následne s príjemným zakončením na poľovníckej chate pri dobrom jedle a s priateľmi..Dúfam, že podobá výborná atmosféra nás bude sprevádzať na tradičním Poľovnícky ples, ktorý nás čaká prvú dexcembrovú sobotu. Ďakujem za pozvanie Poľovníckej spoločnosti Veľký Grob, účastníkom za zdravý rozum a dodržiavanie bezpečnosti a rešpektovanie organizácie, ktorá bola na vysokej úrovni. V neposlednom rade všetkým zúčastneným za tolerovanie foto-cvakov a vytvorenú výbornú atmosféru. Rád som Vás videl. Lovu a loveckej kynológii zdar.

As every year during the hunting season, Im accepting invitation to the hunting ground where I grew up. Hunting ground Hunting company Velky Grob with the area of 1926 ha that lies on the border of north part of Sub-Danube plain, the southernmost part of Trnava mountain. the eastern part is located Podunajská planina that is called for the number of water streams Uľanská wetland, two rivers flow through the hunting area and thanks to the water surfaces (36ha water area) there live lots of water birds (the most presented by wild duck). In the hunting area there is lots of biocorridors, remaining parts of wood line and continues line of wood (approx..32ha of wood area), thanks to that you can find all around does, black animals, hares, hunt birds and natural predators like fox, marten. Hunting company Velky Grob is for the third year basecamp for the Wo-Do (WOrkshop DOg), that will take place at the beginning of the summer. The day has started with honor the memory to hunting colleague and the cynologist. In the last years the weather was nice, this year it was a challenging, morning fog and rainy weather and missing sun, with temperature around zero. But bad weather didn’t destroyed good mood as a great hunting atmosphere, also thanks to coming hunting ball. As usual after beginning organizational and safety information.

The whole hunting was successful and Im really pleased to see all of my friends from my hometown.Hunting day was closed by the honor to hunted animal and followed by pleasant finish at hunting cottage.

Thanks to Hunting company Velký Grob for invitation, participants thanks for calm mind and safety behaving and respecting the organization, that was on high level. Thanks to all not last but least for respecting my photoshooting and for excellent atmosphere.

FotostoryAS

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah