Snowy Hunting in Slovak | FotoStoryAS

FotostoryAS

Menu
Reklamní sdělení
Araven - bazar, antikvariát.https://www.araven.czRozcestník internetových obchodů slouží jako křižovatka e-shopů, s kterými spolupracujeme a kter
Grafika Gongihttps://www.gongi.czVýroba a prodej dárkových předmětů
Hračky Modely Stavebnicehttps://www.domovshop.czProdej dřevěných hraček, stavebnic, sběratelských modelů, nábytkového kování a domácích potřeb.

Snowy Hunting in Slovak

Po minulo-týždňovom uverejnení albumu z poľovačky s SPU v Nitre, kde ústredným motívom či už v obrazovej alebo písomnej forme bola výchova a vzdelávanie mladých kolegov, tentokrát Vám predstavím album, kde sa poľovalo so všetkými poctami.

Na začiatku roku 2019 som prijal pozvanie na poľovačku v revíri Trnovec nad Váhom opäť s kynologickým teamom v zložení MV, VS a s priateľmi s SPU. Poľovačka prebiehala na juhozápadnom Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny, na ľavom brežnom vale rieky Váh. Po zahájení, inštrukcií a v neposlednom rade i pokynov ohľadne bezpečnosti v podaní PaedDr. Imrich Šuba, PhD., nám nič nebránilo vytvoriť spomienkový deň pre psovodov, poľovníkov, študentov a honcov. Magické miesto januárovej zimnej bielej poľovačky vytváralo prijemnú atmosféru všetkým zúčastneným. Dúfam, že sa atmosféra prenesená do fotografií  aspoň priblíži k znovu oživeným spomienkam (ne)poľovníkov a celému organizačnému teamu.

Poľovačky, spoločné akcie, sú udalosťami patriace do národného dedičstva a mali by byť sviatkom každého poľovníka, loveckého kynológa a priateľa poľovníctva. Je to možnosť priateľsky sa stretnúť a v prvom rade si uctiť zver.

Ochraňujte originalitu tradícií, výnimočnosť prírodného dedičstva a priateľstvá či už staré alebo nové.

Chcel by som poďakovať celému (ne)kynologickému teamu, ako i celému vedeniu poľovačky na čele s PaedDr. Imrichom Šubom, PhD a   Karolom Éles RsDr. za prijemné privítanie.

Dúfam, že i vďaka fotografiám budete spomínať na výnimočný deň medzi priateľmi z poľovníckej spoločnosti.

LOVU ZDAR!

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah