Vracov /KCHVO/ 2017 | FotoStory A.S.

FotostoryAS

Menu

Výcvikový Vikend /Vracov/ vol. III

FB album Vracov III.

Posledný album z trilógie Vracov. Strávil som s týmito ľuďmi 9 dní, nadviazal nové priateľstva a zažil hodiny vo výbornej atmosfére a nálade počas dňa i počas večerov.

Počas celého priebehu, mám pocit, že nás tak trošku počasie testovalo a nebolo to iné ani tento krát, kde nás v sobotu trosku vypralo, následne zavesilo do sušičky a potom horkým fénom, ktorý trval až do nedele večera, nás pekne vysušilo až mierne pripálilo.

Výborne strávené dni a spomienky a tieto tri výcviky sa budú niesť veľmi dlho. Mnohokrát ďakujem vycvikárovi Miroslav Varga​, ako i teamu (Věra Chromá, Jozef Mrkývka ako i Eva Mikeskova​ (tá na tomto výcviku chýbala skrz šteňacie povinností)

Poďakovanie v neposlednom rade patrí i účastníkom výcviku Vracov III , a to

Michal Bren​ VO
Žaneta Víšková​ VO
Pavlína Janáková VO
Zdena Nemcova​ VO
Kateřina Horáková​ VOD
Radek Láznička​ VO
Ladislav Kudela VO
Kateřina Švarcová​ FCR
Ivana Istvanova FCR

za tolerovanie mojich cvakov :D :D :D

Adam Simandel

Výcvikový víkend Vracov vol.2

19.5. až 21.5.2017 som sa opäť zúčastnil druhého výcviku KCHVO vo Vracove .Nálada a atmosféra bola vynikajúca i vďaka počasiu, ktoré nás tentokrát nesklamalo.

 

 

 

FotoStory-AS​

 http://www.weimaraner-club.cz/

 

 

Výcvik vedli:
Miroslav Varga
Petra Janíková
Josef Mrkývka

Pomáhali:
Eva Mikeskova
Věra Chromá

Cvičili:
Michal Bren
Zdena Nemcova
Pavlína Janáková
Marta Odložilová
Milan Šubrt
Radek Láznička
Kateřina Horáková
Žaneta Víšková
Hromkovi
Robert Jakoubek
Alena Krátká

Slová Vycvikára (Miroslav Varga):

Výmarský ohař je všestranný, lehce ovladatelný, povahově pevný a náruživý lovecky upotřebitelný pes se systematickým a vytrvalým hledáním, nikoliv však nadměrného temperamentu. Nos pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a dravou zvěř; také ostražitý, ale nikdy agresivní. Spolehlivý ve vystavování a v práci ve vodě. Pozoruhodný sklon k práci po ráně. Takto o výmaranovi hovoří standart plemene. V souladu s jeho posláním musí výmarský ohař coby všestranný lovecky upotřebitelný pes mít všechny požadované vlohy a být použitelný pro veškerou práci v poli, lese i na vodě před i po výstřelu. Výmarští ohaři, pod metodickým dohledem Miroslava Vargy, Josefa Mrkývky a Petry Janíkové, toto ve Vracově beze zbytku potvrdili. Těšíme se na další práci s našimi pomocníky v myslivost.

 

 

Výcvikový víkend Vracov vol.1

 

Minulý víkend ( 18. - 19. 3. 2017 )som prijal na pozvanie na výcvikový víkend do Vracova. Počasie sa s nami trošku pohralo, ale za to miestna pohostinnosť a výborná zostava tvorila príjemnú atmosféru... po celú dobu výcviku. Som rád že som Vás spoznal a zažil opäť jeden výborný a výnimočný foto-víkend. Ďakujem.

Gabriela Keni ( CHS Silverimage )

Josef Tarabík

Kateřina Horáková

Michal Bren

Pavlína Janáková

Žaneta Víšková

Rober Jakoubek

Milan Šubrt

                                                   

Slová vycvikára: V tento březnový termín se sešli milovníci výmarských ohařů ve Vracově. Víkend pro začátečníky byl zaměřený na seznámení se základy výchovy a výcviku ohaře. Předvečer víkendu proběhlo seznámení s plánem výcviku a teoretická příprava. V sobotu dopoledne následoval pro všechny cvičební blok základů poslušnosti. Vesměs mladí psi si osvojovali základní povely a chování psů ve skupině. Majitelé vstřebávali metodiku učení základním cvikům ovladatelnosti loveckého psa. Odpolední výcvik byl zaměřen na polní práci, vodění psa v poli, vyhledávání zvěře, vystavování. K dispozici byl dostatek vypouštěné bažantí zvěře a tak každý pes po krátkém hledání došel do kontaktu a seznámil se s pachy pernaté. Večer se nesl v pohodové atmosféře a byl doplněn přednáškou na téma „Ohař – všestranný lovec“. Bylo promítáno metodické video, které v kostce seznámilo budoucí vůdce s tím, co vše všestranný ohař dokáže a v čem je platným pomocníkem myslivce. Následovalo i motivační video z 40. ročníku MRK. Nedělní výcvik začal opět krátce prohlubováním základní poslušnosti. Psi po sobotním výcviku již velmi dobře reagovali a všichni zaznamenali velký pokrok. Důležitým blokem výcviku byl úvod a základ výcviku aportu. Účastníci byli seznámeni s postupem výcviku a začali s prvními kroky. Psi , kteří již mají aport zvládnutý, procvičovali disciplíny PZ. Hlavní část dne byla opět věnována polní práci a vyhledávání zvěře. Každý zúčastněný pes zvěř vyhledal a všichni na volno vypouštěnou zvěř pevně vystavili. Mnohdy to bylo první vystavení na volno, které u svého psa majitelé viděli a tak jsme zaznamenali i pár dojemných chvil. Výmaráci ve Vracově předvedli, že jsou obdařeni výbornými vlohami. Začínající kynologové získali motivaci k dalšímu výcviku, tak, aby i jejich pes mohl být v budoucnu všestranným pomocníkem.

http://www.weimaraner-club.cz

Výcvik vedl Miroslav Varga a Josef Mrkývka. Fotoreport po celý víkend od FotoStory-AS