The hunting season is closing. (SVK) | FotoStory A.S.

FotostoryAS

Menu

Facebook-Album

Posledná poľovačka, ktorá uzatvára tohtoročnú sezónu 2021/2022. Tentokrát v Trnovci Nad Váhom v spoločnosti kynológov, poľovníkov, pomocníkov a študentov zo Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie.

Chcel by som poďakovať PaedDr. Imrichovi Šubovi, PhD.za opätovné pozvanie ako i kynológom a vlastne všetkým zúčastneným za skvele strávený deň.Lovu zdar priatelia a dúfam, že sa stretneme všetci i ďalší rok. 🙂

Celý priebeh poľovačky bol zachytený s objektívmi Tamron SP 150-600 G2 a Tamron SP 70-200 G2 

Za technickú podporu veľké ďakujem patrí firme Tamron CZ/SK