Hunting Day in Slovakia | FotoStory A.S.

FotostoryAS

Menu

Spoločná poľovačka

Poľovnícka Spoločnosť Velký Grob

( SVK )

     Tradične ako po minulé roky som svoj fotolov v sezóne 2019 ukončil v domácom prostredí spoločnou poľovačkou s priateľmi a známymi, v revíri Poľovníckej spoločnosti Veľký Grob. Poľovačka sa konala vo sviatok sv. Štefana - 26.12.2019 a bolo nám dopriate krásne počasie. Počas celého dňa sa na nás usmievalo slnko a sem-tam zafúkal studený vietor, ktorý nás prinútil pozapínať si bundy a pripomenul nám, že je zima a nie jar.

    Účasť bola primeraná, zišli sa priatelia z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, svojou prítomnosťou nás poctil aj pán Ivan Tuli Vojtek, ktorý je už dlhoročným priaznivcom. Zahájenie sa začalo spoločným nástupom o 9 hodine, kde boli všetci prítomní oboznámení s podmienkami lovu a bezpečnosti.

Nasledovalo rozdelenie do dvoch vlečiek a odchod do revíru. Poľovalo sa na drobnú zver, zajace, sojky, líšky, bažanty. Terén bol miestami dosť náročný, nielen pre nás ľudí, ale hlavne pre psov. Blato nalepené medzi packami im pridávalo zopár gramov záťaže naviac, ale na ich chuti pracovať a aportovať ulovenú zver to neubralo.

    Druhý hon bol asi najzaujímavejší pre psov. Čakala ich práca v kroví a v tŕstí i neprehľadný hustý terén. Bažantiu zver si museli najskôr dohľadať, vyduriť a následne po ulovení šikovným strelcom aportovať svojmu vodcovi.

   Po dvoch honoch nasledovala malá odmena v podobe občerstvenia kvalitnými domácimi klobáskami od PS Veľký Grob. Ušlo sa aj tým šikovnejším psom, ktorí využili nepozornosti svojho pána a pekne sa rozdelili, sebe klobásku a pánovi nechali chleba.    Tretí hon preveril silu v našich nohách. Síce asi s kilom blata na každej nohe, ale šťastní, sme sa tešili na „poslednú leč“. Ešte predtým sme ale vzdali úctu ulovenej zveri. Zaznelo spoločné Lovu zdar a poďakovanie bohyni lovu sv. Diane.

Ďakujem za tolerovanie mojich foto-cvakov a v neposlednom rade za bezpečnosť, ktorá je na prvom mieste a i tá Nám umožnila ukončiť lovecký deň na poslednom kole, tak ako sme ssa ráno stretli. Spoločný výstrel na poctu urobil bodku za dnešným krásnym dňom.