Vracov /KCHVO/ 2019 | FotoStory A.S.

FotostoryAS

Menu

Dňa 31.5 - 2.6.2019  som sa opäť po roku zúčastnil na pozvanie výcvikára Miroslav Varga víkendového výcviku na Južnej Morave .Celý víkend sa niesol v znamení výbornej atmosféry, nálady, nových a starých tvári ako i štvornohých parťákov.

Výcvik prebiehal od sobotného rána pod tlakom horúceho slnka až do podvečera, ktorý zakončovala prednáška o výcviku stavača.
 Večer pokračoval voľnou diskusiou pri tradičnom grilovaní. V nedeľu sa do nás opäť oprelo počasie..., ale účastníci a ich chlpatý doprovod ako i vycvikári boli plní odhodlania a sily a ukončili úspešne s noblesou nedeľný podvečer ako i celý Vracovský výcvik. Bola to opäť jedna so spomienkových kynologický akcií, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť mňa samotného ako i FotoStory-AS .

Rád by som poďakoval všetkým účastníkom za tolerovanie mojich cvakov a samozrejme Mirovi za opätovné pozvanie na Vracov. 

Slová výcvikára Miroslav Varga

(Potomci ReyeTradiční Vracovský výcvikový kemp se konal v tomto roce již po čtvrté. Další poslední termín nás ještě čeká. V tento čas na prelome května a června jsme měli horúce počasí. Náplní výcviku byla kompletní příprava na všestranné zkoušky ohařů. Sešli se opět převážně výmarští ohaři. Psi byli rozděleni do dvou menších skupin a po oba dny intenzivně pracovali.V dalších termínech již rozšíříme výcvik o práci v lese a na vodě."

Vracov 2017

Vracov 2018

Lovu a loveckej kynológií ZDAR !

FotoStoryAS