XLV. Memorial R. Knoll | FotoStory A.S.

FotostoryAS

Menu

45th. Year R. Knoll

        Dňa 31.8.-1.9.2019 som sa na pozvanie OMS Nový Jičín zúčastnil vrcholovej a nominačnej súťaže loveckých plemien stavačov v Českej Republike, v obci so základňou na zámku v Bartošovciach. Bol to už okrúhly 45.ročník Memoriálu Richarda Knolla, ktorého sa môže zúčastniť len 20 najlepších psov z celej CR. Disciplíny prebiehali v revíroch Bartošovce, Kunín a Libhošť, ktoré patria pod okresný poľovnícky (myslivecký) spolok (OMS) Nový Jičín. Terén, kde prebiehali disciplíny, ako i organizácia, boli zvládnuté a pripravené na výbornú. Záchytné a občerstvovacie stanoviská boli prehľadné a dobre vybavené na príliv účastníkov a koróny.

         S počasím to bolo práve naopak. Leto nechce odísť a tento víkend nám to dalo riadne pocítiť. Extrémne tropické počasie preškolilo nielen súťažiacich psov, ale i psovodov a rozhodcov, či už na poľných disciplínach, tak i v lese, kde sa atmosféra podobala vzduchu v práčovni. Slnečné lúče sa neúprosne opierali do prepotených tričiek, košieľ a kožuchov štvornohých súťažiacich, ale i do šošovky môjho fotoaparátu.

      I napriek vrtochom počasia sa udržala na „MRK“ dobrá nálada ako po prvom, tak i po druhom dni. Uvoľnená atmosféra je dôležitá a možno i vďaka tomuto faktu dokončilo 45. Ročník memoriálu R. Knolla ojedinelý a rekordný počet psov.  Celkovo hodnotím Memoriál za veľmi vydarený (i z pohľadu do zákulisia), ak nastali nejaké problémy, boli hneď riešené a vyriešené. Nielen psovodi a psy, ale aj rozhodcovia podávali spravodlivé hodnotenia v tak náročných klimatických podmienkach.

    Rád by som poďakoval organizačnému tímu za skvelo odvedenú prácu, koróne sa disciplinovanosť, vodcom za tolerovanie mojich foto-cvakov, všetkým, ktorí úzko spolupracovali či už na stanoviskách, tak i v základni na hladkom priebehu, a v neposlednom rade môjmu šoférovi (Ivo Trčka), ktorý okamžite reagoval na správy z disciplín.
Lovu a Loveckej kynológií Zdar. Fotostory AS

     "Vítězem memoriálu se stala fena českého fouska Cira z Malé Hranické s vůdcem Ing. Martinem Suchánkem. Memoriál dokončili v I. ceně s počtem 493 b., titulem CACT a oceněním za nejlepší práci v lese . Druhou příčku s 492 body, titulem CACT získal pes německý ohař krátkosrstý  Dar z Kerhartic, vedený panem Miroslavem Krškem. Tato dvojice také obdržela ocenění za nejlepší práci v poli. Třetí příčku zaujala fenka německého krátkosrstého ohaře Ilia vom Höllental s 483 body a titulem res. CACT, vedená paní Olgou Hrabákovou. Sbor rozhodčích udělil ocenění pro nejlepší práci na vodě feně českého fouska Ara s Bencova dvora s vůdkyní Ing. Zuzanou Malíkovou. Zásluhu na úspěchu psů a jejich vůdců má také organizační tým.

Za kynologickou komisi děkuji   za zázemí, vzájemnou souhru, nasazení a podporu nadšenců  z řad našich kynologů, členů spolků, adeptů a přátel včetně rodinných příslušníků. 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla ZDAR!

S přáním hezkého dne."

Mgr. Lenka Trčková, Ph. D.

Víťaz MRK 2019 Martin Suchánek z fenkou Cirou z Malé Hranické

Pohled na MRK očima vítěze…

      Na Memoriálu Richarda Knolla jsem startoval poprvé ve své kynologické kariéře. Na tento memoriál jsem se dostal s fenkou českého fouska - Cira z Malé Hranické. Když jsem začal Ciru cvičit, viděl jsem u ní výborný pracovní potenciál a chtěl jsem s ní dojít co nejdál. Že dojdu až tak daleko, jsem si neuměl ani představit. V loňském roce jsme absolvovali Memoriál Dr. Kuhna, kde bodový disk 492 bodů nás opravňoval ke startu na Nominační soutěži. Už to jsem bral jako obrovský úspěch. Letos začátkem května jsme úspěšně prošli touto Nominační soutěží. Můj sen byl zase blíž.

      Před zahájením MRK jsem byl nervózní, protože vím jakou má tato akce váhu, prestiž a dlouholetou tradici. V pátek před odjezdem na losování, když jsem bral Ciru z kotce, jsem se jí podíval do očí a řekl, že si to půjdeme užít a budeme bojovat až do konce. Cirda jako by mi rozuměla, dařilo se hned od začátku, kdy jsme si vylosovali číslo 3. V sobotu jsme tedy začínali na velkém poli, poté na malém poli a končili na vodě. Ze sobotního dne jsme si odnesli jen jednu trojku, protože jsme nenarazili na srstnatou zvěř. V neděli jsme šli do lesa, kde Cirda ukázala bezchybnou práci, a to i na barvě jako oznamovač. Po dokončení poslední disciplíny, kterou byla vlečka se zvěří srstnatou, se mi oči zalili slzami štěstí. Můj cíl projít MRK se mi splnil a s takovým výsledkem, ve kterým jsem ani nedoufal. Když jsem se dozvěděl, že jsme vítězi 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla nemohl jsem tomu uvěřit. Pocit a radost, který ve mě koloval, že práce s mým čtyřnohým kamarádem nebyla zbytečná, a že práci a veškerý čas, který tomu člověk věnuje je takto ohodnocen, je nádhera.

     Chtěl bych poděkovat ČMMJ, ČMKJ, ČMKU, OMS Nový Jičín za organizaci a hladký průběh 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla. Dále bych chtěl poděkovat sboru rozhodčích, v jejíž čele stál MVDr. Miroslav Kalich za přísné, ale spravedlivé a korektní posuzování. Všem Mysliveckých spolkům, které propůjčili své honitby, trubačům OMS Přerov a všem kdo se podílel na organizaci memoriálu.

     Poděkovaní také patří především rodině a kamarádům za podporu. Velké díky patří mé čtyřnohé holčičce Cirušce, která může za to, že jsme se umístili tak vysoko a jsme tam, kde jsme. Spousta kynologů zapomíná, že bez těch našich čtyřnohých kamarádů nejsme nic.

     V závěru mi dovolte poblahopřát všem kolegům, kteří Memoriál Richarda Knolla dokončili a popřát postupujícím na Memoriál Karla Podhajského hodně štěstí, šťastnou ruku při losování a hlavně dobrý vítr.

Martin Suchanek a Cira

 

MVDr. Miroslav Kalich ( vrchní rozhodca) 

   OMS Nový Jičín byl pověřen pořádáním 45. ročníku MRK. Ze vší zodpovědností se věnoval přípravě, organizační zajištění bylo vynikající. Během soutěže vládla pohodová atmosféra. Krytiny k hledání - řepa a vojtěška měly co do výšky a hustoty ideální parametry. I přesto, že se teploty pohybovaly mezi 28 až  30 stupni, noční deště vytvořily v krytinách dostatečnou vlhkost. Srstnatá zvěř se díky příliš teplému pořasí schovala převážně do remízků a krytu. Pernatá  zvěř, i když vypuštěná, byla vyspělá, dobře létala a psi na i výborně reagovali. Vhodně byly zvoleny lokality také pro lesní a vodní práce.  Skupiny se při výkonu navzájem nerušily a jeich střídání probíhalo bezproblémově

 

Ladislav Raffai, ředitel 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla.

   Za organizační výbor děkuji obci Bartošovice, v čele se starostkou p. MVDr. Kateřinou Křenkovou, která nám poskytla zázemí v krásném prostředí zámku a osobní i materiální pomoc při zajištění 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla.

   Náš okresní myslivecký spolek dlouhodobě pracuje s mládeží, a proto jsme zvolili netradiční formu slavnostního zahájení, kdy děti z našich mysliveckých kroužků ve stylovém oblečení s vylosovanými čísly doprovázeli vůdce se psy. Slavnostní průvod přivedla na koni jako bohyně lovu „Diana“ předsedkyně naší kynologické komise Mgr. Lenka Trčková Ph.D., což pamětníci memoriálu hodnotili jako výjimečnou událost. Slavnostní zahájení pod památným platanem, podbarvené krásným výkonem trubačů z Přerova, pak uvedlo soutěžní klání do pohybu. Poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se tak náročná akce nemohla konat. Mnozí se na akci přijeli osobně i s rodinami podívat a máme od nich velmi kladné ohlasy. Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám patří můj obdiv a poděkování všem našim pořadatelům, kteří dokázali zajistit pohodu a občerstvení pro početnou koronu, rozhodčí, vůdce i jejich psy.

   Slova uznání jsem slyšel také od rozhodčích a korony za výkony vedoucích skupin a jejich pomocníků. V horku, jaké panovalo, nebylo vůbec jednoduché zajistit memoriálové podmínky na jednotlivých stanovištích.   Náš organizační tým se celý rok příprav potýkal s mnoha překážkami, i přes to jsme byli výborný spolek kynologů, který nakonec vytvořil podmínky pro Memoriál Richarda Knolla.  Mrzí mne to, že zde nemohu vyjmenovat všechny výborné organizátory, ale musím vyzdvihnout práci Michala Proska a Mgr. Lenky Trčkové Ph.D. při organizaci a umístění jednotlivých disciplín, Miroslava Klosse za spolupráci se sponzory a Ivu Kesegovou za organizační zajištění akce.

Memoriál Richarda Knolla je výkladní skříní české myslivecké kynologie a jsem přesvědčen, že vůdci se startujícími psy, rozhodčí, organizátoři i korona českou myslivost a mysliveckou kynologii vzorně reprezentovali.

 Myslivosti Zdar